Вимоги закону «Про ринок електричної енергії» у сфері трудових відносин

13 квітня парламент ухвалив фундаментальний для енергетичної галузі закон  – «Про ринок електричної енергії». Окрім, базових параметрів правових відносин у сфері генерації, розподілу та продажу електроенергії, а також взаємовідносин між учасниками ринку, закон містить норми, що регулюють трудові правовідносини. Мова про особливості умов правці в електроенергетиці.

Розглянемо базові вимоги закону.

Працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, зобов’язані проходити спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію). Перелік таких спеціальностей і посад затверджується державним органом влади.

Допуск до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли відповідної підготовки, забороняється.

Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів відносяться на валові витрати виробництва та обігу, перевірка знань (атестація) персоналу провадиться за рахунок коштів власників об’єктів електроенергетики.

Поряд з цим, персонал енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу радіаційного, теплового і електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих і небезпечних факторів, підлягає спеціальному медичному обстеженню та обов’язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств.

Вимога щодо працевлаштування інвалідів:

Підприємства електроенергетики створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів в обсязі 4 відсотки загальної чисельності працівників, зайнятих у непромисловому виробництві.

Профспілкам варто прийняти до уваги, що згідно закону страйки на підприємствах електроенергетики забороняються у випадках, якщо вони можуть призвести до порушення сталості об’єднаної енергетичної системи України.

затеяли смену масла? полезное завод sollers

Leave a Reply