Press "Enter" to skip to content

Перевірка підприємств інспекторами праці – права та обов язки сторін

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив новий «Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю».

У попередньому матеріалі ми розглядали правові підстави позапланових перевірок. Зараз зосередимо увагу безпосередньо на самому процесі перевірки з боку інспектора праці.

Підготовка до перевірки

Перевірці передує підготовка. Інспектор може одержувати інформацію (документи) як і у об`єкта майбутньої перевірки (якщо це не зашкодить перевірці), так і від органів державної влади, а також шляхом аналізу відкритих джерел.

Важливі умови перевірки – звернути увагу!

Для того, щоб ефективно захистити свої підприємство важливо знати права та обов`язки сторін.

По-перше, інспектор має пред`явити посвідчення. Посвідчення – документ сурової звітності, який обліковується у спеціальному реєстрі.

По-друге, типові форми всіх документів, перелік питань, що підлягають інспектуванню мають бути оприлюднені на веб-сайті Держпраці. Якщо їх там не буде – перевірка не може відбутись.

Строки перевірки

Перевірка не може перевищувати десяти робочих днів,  а для СПД та малих підприємств – не більше двох.

Права інспектора праці

Інспектор праці має право:

– в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень підприємства, в яких використовується наймана праця;

– ознайомлюватися з обліковими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

– наодинці або у присутності свідків ставити запитання  керівнику або його  працівникам  запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні або письмові пояснення;

–  інспектор праці має право при підозрі кримінального правопорушення  залучати працівників правоохоронних органів;

– отримати доступ до  робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

– використовувати при  проведенні інспекційного відвідування  аудіо-, фото- та відеотехніку;

– отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційної перевріки, а також невиїзного інспектування.

Інспектор праці має певні обмеження, проте вони більш абстрактні і не дають реального інструментарію впливу на поведінку інспектора.

Інспектор праці не має права:

Він не може виступати посередником, арбітром чи експертом під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

Інспектор не може підміняти працівників підприємства під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів;

Заборонено готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

Інспектор не може проводити інспекційні відвідування з метою отримання від підприємства будь-яких документів або їх копій для подальшого передання іншим особам. Цей пункт важко довести, адже підстави для проведення перевірок дуже широкі.

Інспектор не може розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, а також перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду.

Інспектору праці заборонено розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими він міг ознайомитися під час виконання своїх обов’язків. Ця заборона діє протягом трьох років після звільнення з посади;

Інспектор має зберігати в таємниці джерело будь-якої скарги, що стала підставою  доведеної до їх відома.

Заборонено вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин.

Права підприємства під час перевірки досить обмежені.

По-перше, це право перевірити наявність у інспектора посвідчення, і не допустити його у разі відсутності документу.

По-друге, не допустити перевірку можна у разі відсутності на сайті Держпраці інформації про форми службового посвідчення інспектора праці, акту, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню.

По-третє відмовити у перевірці можна якщо інспекційне відвідування перевищує строки відведені на перевірку – 10 днів, та 2 днів для малих підприємств та СПД.

Підприємець може подавати письмові зауваження та пояснення про порушення до акту чи припису.

Ви маєте право вимагати у перевіряючих розписатись у спеціальному журналі перевірок (перед наданням акту для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником).

Перед підписанням акту підприємець має право бути поінформованим про права і обов`язки.

Вимагати від інспектора дотримуватись законодавства;

Вимагати нерозголошення комерційної таємниці;

Оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії інспектора;

Отримувати консультативну допомогу від інспектора праці.

Якщо створюються перешкоди для перевірки – ненадання документів, недопуск до приміщень, відсутність об`єкту відвідування за зареєстрованою адресою, відсутності необхідних документів складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування.

Якщо відсутні документи, передбачені законодавством про працю,  об’єкту відвідування надсилається копія акту про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На цей  час строк перебігу перевірки зупиняється.

Складання акту та припису за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування

За результатами інспекційної перевірки може бути складено документи: акт, припис, вимогу.

Акт складається за результатами інспекційного відвідування.

Припис складається у разі виявлення порушень законодавства про працю і містить вказівки щодо усунення виявлених порушень.

Чіткого визначення такого документу як «вимога» і його принципової різниці від «припису» не наведено

Акт складається в останній день інспекційної перевірки у двох примірниках, які підписуються інспектором праці та керівником підприємства (або уповноваженим представником).

Один примірник документу залишається у підприємства.

У випадку незгоди з викладеною у акті інформації, він підписується із зауваженнями, які є невід ємною частиною акту.

Якщо була проведена зйомка або запис технічними засобами, то носії інформації  докладаються до акту.

Припис – обвов`язкова для виконання письмова вимога інспектора. Він вноситься підприємству-порушнику не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання або відмови підписання, а у разі наявності зауважень з боку підприємця – наступного дня після їх розгляду.

У приписі зазначаються строки для усунення порушень. Якщо для виконання припису встановлюється строк більший за три місяці, то у приписі визначається графік та перелік заходів усунення порушень.

Як і акт, припис складається у двох примірниках, один з яких залишається підприємцю.

Якщо підприємець відмовляється від підписання акту та припису, або якщо ці документи неможливо передати, вони оформлюються у трьох примірниках, два з яких надсилаються по пошті.

Також слід зазначити, що до перевірки можуть залучатись представники профспілки.

 

 

На швейном предприятии Экспрессия можно купить оптом школьный одежда .

One Comment

  1. Юра Юра 14.06.2017

    “По-друге, типові форми всіх документів, перелік питань, що підлягають інспектуванню мають бути оприлюднені на веб-сайті Держпраці. Якщо їх там не буде – перевірка не може відбутись.”
    Ці питання мають загальний характер чи конкретний по даному субєкту господарювання?!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *