Направления украинской трудовой миграции


По прогнозам ООН, население Украины до 2050 г. может уменьшиться до 36,4 млн, и заробитчанская составляющая в этой печальной статистике будет весьма ощутима. Так что, наверное, особенно не следует радоваться тому, что сейчас наши соотечественники пересылают заработанные средства на родину (в прошлом году — 9,3 млрд долл.), ведь выезжают за рубеж трудоспособные молодые люди, поставляя рабочую силу для экономики других стран. Пока что самую большую выгоду от этого имеют Польша и, как ни странно, РФ, страна-агрессор.

Россия — враг не для всех
Да, трудовая миграция из Украины и до сих пор интенсивно стремится на Восток. По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за рубежом работают 3 млн 200 тыс. украинцев, по неофициальным — вдвое больше.

Сколько на самом деле наших граждан выезжает в Россию на заработки — доподлинно неизвестно. Есть лишь данные о тех, кто пересекает границу официально. Только в I полугодии текущего года — это 2,165 млн человек. Большинство из них направлялись в Россию на заработки. (По данным исследования киевской социологической группы “Рейтинг”, в конце прошлого года, таких было 88%.)

За этот же период есть данные и у Министерства внутренних дел РФ. Согласно им, около 238,7 тыс. украинцев выехали в Read the rest of this entry »

Реформа державної служби – поточні проблеми

Коли навесні 2016 року експерти у складі робочої групи готували Стратегію реформування державного управління на 2016–2020 роки, було чітке усвідомлення: основні заходи і завдання з реалізації Стратегії мають були виконані до початку виборчих кампаній, президентської й парламентської. 

Адже з початком виборчого періоду проводити системні реформи, до переліку яких належить і реформа державного управління (публічної адміністрації), набагато важче.

Пізніше, у квітні 2017-го року, уряд вніс зміни до Плану заходів із реалізації Стратегії, що переважно полягали у відтермінуванні виконання завдань та заходів на рік-півтора. Але навіть із урахуванням цих змін, за оцінкою експертів Реанімаційного Пакету Реформ, заходи Стратегії РДУ станом на 31 березня 2018-го виконувалися на 47%. За попередньою оцінкою, на третій квартал 2018-го виконано менше 30% фінансових індикаторів 2018-го року Стратегії реформування державного управління. Без їх виконання Європейська комісія навряд чи виділить черговий транш фінансової бюджетної допомоги, передбаченої Угодою між урядом України та Європейською комісією, що поставить під загрозу здійснення реформи загалом.

Зараз Секретаріат Кабміну готує Read the rest of this entry »

Проблема долгов по зарплате в Украине – возможные инициативы правительства

Министерство социальной политики подготовило и оформило в проект закона свои предложения, задача которых защитить интересы работников в том случае, если работодатель не может (или не хочет) расплатиться вовремя

Проблема справедливой и своевременной оплаты за сделанную работу преследует человечество даже не веками — тысячелетиями. Указание о вознаграждении за труд как основное требование к работодателю не раз повторяется в законодательной части Ветхого Завета: “Не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра” (Лев. 19. 13); “В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того” (Втор. 24. 15); “Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас” (Тов. 4. 14).

В XXI в. проблема не стала менее актуальной: несвоевременная или недостаточная выплата зарплаты, пожалуй, наиболее распространенный “грех” нанимателей перед наемными работниками. По итогам 2017 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине возросла на 32,2% и по состоянию на Read the rest of this entry »

Перевірка підприємств інспекторами праці – права та обов язки сторін

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив новий «Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю».

У попередньому матеріалі ми розглядали правові підстави позапланових перевірок. Зараз зосередимо увагу безпосередньо на самому процесі перевірки з боку інспектора праці.

Підготовка до перевірки

Перевірці передує підготовка. Інспектор може одержувати інформацію (документи) як і у об`єкта майбутньої перевірки (якщо це не зашкодить перевірці), так і від органів державної влади, а також шляхом аналізу відкритих джерел.

Важливі умови перевірки – звернути увагу!

Для того, щоб ефективно захистити свої підприємство важливо знати права та обов`язки сторін.

По-перше, інспектор має пред`явити посвідчення. Посвідчення – документ сурової звітності, який обліковується у спеціальному реєстрі.

По-друге, Read the rest of this entry »

Позапланова перевірка дотримання законодавства про працю на підприємстві – правові підстави

Перевірка з боку інспектора праці – нові правові підстави

Отже, Кабінет міністрів врешті-решт ухвалив «Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю», який затверджено постановою від 26 квітня 2017 року №295.

Документ регламентує два види перевірок – позапланові (інспекційні) та планові –у порядку держаного нагляду.

Сьогодні розглянемо більш детально підстави та порядок проведення позапланових інспекційних перевірок підприємців, головна мета яких – виявити роботодавців, що не уклали трудовий  договір з найманими працівниками.

Суб’єктами перевірок, тобто тими, хто безпосередньо здійснює перевірку є Read the rest of this entry »

Вимоги закону «Про ринок електричної енергії» у сфері трудових відносин

13 квітня парламент ухвалив фундаментальний для енергетичної галузі закон  – «Про ринок електричної енергії». Окрім, базових параметрів правових відносин у сфері генерації, розподілу та продажу електроенергії, а також взаємовідносин між учасниками ринку, закон містить норми, що регулюють трудові правовідносини. Мова про особливості умов правці в електроенергетиці.

Розглянемо базові вимоги закону.

Працівники, які Read the rest of this entry »

В Украине будет действовать электронный реестр трудовых договоров

В преддверии принятия нового Трудового кодекса, Минсоцполитики  предложило внести изменения в закон Украины «О занятости» и предусмотреть обязательную электронную регистрацию всех трудовых договоров.
Работодатель, по замыслу чиновников, будет обязан информацию о работнике вносить в специально созданный  реестр. “Это будет живой реестр работающих людей” –пояснил министр соцполитики Андрей Рева.

Более тогодоговор будет считаться незаключенным, в случае если Read the rest of this entry »

Інститут трудового договору в редакції нового Трудового Кодексу України

Одним з ключових елементів нового Трудового кодексу є інститут трудового договору. Головна його особливість у порівнянні з попередньою редакцією кодексу – обов язкова письмова форма.

Нова редакція Трудового кодексу чітко визначає взаємозв`язок трудового договору та трудових відносин. Трудовий договір – підстава для виникнення трудових відносин. В той же час має місце і обернене твердження – трудові відносини не можуть відбуватись без трудового договору.

Саме з визначення трудових відносин Трудовий кодекс починає розкривати правові аспекти трудового договору.

Отже, трудові відносини – Read the rest of this entry »

Трудовий договір у новому Трудовому кодексі до другого читання (ТЕКСТ)

Ми підготували редакцію частини проекту Трудового кодексу (№1658), присвячену Трудовому договору. В тексті враховані зміни, які були внесені депутатами під час підготовки проекту до другого читання. Саме в такій редакції Кодекс піде на голосування у цілому. Read the rest of this entry »

Якість життя робітників в Україні

В статье проведен анализ основных характеристик качества жизни украинских рабочих. Исследуется влияние современного экономического и политического кризиса в стране на уровень и качество жизни представителей рабочих профессий.

Світова економічна система продовжує перебувати в кризовому стані, який деякі дослідники називають кризою самого неолібералізму як теорії та практики глобальної світобудови.

На нашу думку, результати неоліберального реформування найгостріше відчувають представники трудящих верств населення, оскільки, незважаючи на ускладнення світової економічної системи в період глобалізації, саме у трудових відносинах закладені основні протиріччя капіталістично ї економіки. У зв’язку з цим дослідження якості життя робітників становить значний науковий та практичний інтерес.

Погіршення соціально-економічного становища найманихпрацівників є довгостроковою світовою тенденцією та результатом переходу від кейнсіанства до неоліберальної парадигми розвитку. В доповіді “Working for the economy. The economic case for trade unions” експерти “New Economics Foundation” відзначають, що Read the rest of this entry »